A betegség mérföldkövei

Az orrból a tüdő felé haladó gyulladásos folyamat törvényszerűen egymást követő állomásai a következők:

Az első a gennyes orrfolyás: a megfázásnak minősített vírusinfekció bakteriális szuperinfekciója révén jön létre. Ha ez három héten túl tart, azt a klinikán a tapasztalat alapján arcüreggyulladásnak tartottuk – röntgenvizsgálat nélkül is.

koponya

Az élettani nyílás helye a gyulladásos arcüregben

Ez tehát a második állomás. A folyamat elhúzódásában az arcüregek anatómiai felépítésének kulcsszerepe van. Az élettani nyíláson át bejutnak és az arcüregek mélyébe befészkelik magukat a kórokozók. Hatásukra folyamatosan váladék termelődik, és a nyálkahártya megduzzad. Az arcüregek élettani nyílása az üreg alsó részéhez képest magasan van, és csak a „túlfolyás” kerül az orrüregbe. Amint az l. ábrán látható, a váladéknak csak az a része folyik ki, amely eléri az élettani nyílást, a többi az üregben pang. Másrészről a spontán váladékürülés csak akkor lehetséges, ha az üreg nyálkahártya-duzzanata nem zárja el az élettani nyílást, és a váladék majdnem színültig kitölti az üreget. Az orrüregbe került kórokozóval telített váladék másodlagosan megfertőzi a tubán keresztül a középfület, az orrmandulát és a légutakat.

A hurutos állapot elhúzódásáért, a szövődmények sorozatának kialakulásáért a melléküregekben megbújó kórokozók tehetők felelőssé. Ez a felismerés tette számunkra igazán fontossá a szívótechnika használatát, amely lehetőséget nyújt az orrüregből, a melléküregekből, és a középfülből nem invazív módon a váladék eltávolítására. A szívótechnika, vagy más néven a forszírozott drenázs alkalmazása az igazi megoldás a banális eredetű légúti szövődmények kezelésében és megelőzésében. Ha nem történik meg a kórokozók eltávolítása, vagy az elpusztításuk antibiotikummal nem elégséges, az arcüregből kifolyó váladék az orrfenéken hátrafelé csorogva megfertőzi a fülkürtök élettani szájadékát, és fülkürthurut alakul ki. Ez a gyulladás tovaterjedésének harmadik állomása. A rosszul szellőző középfülben a következményes légszegénység, ill. a dobüregi negatív nyomás eredménye, hogy savós, majd nyákos váladék halmozódik fel a dobüregben. Ezzel kialakult a nátha szövődményeinek negyedik lépcsőfoka. A serosus otitisnek nevezett állapot még nem igazi középfülgyulladás, de annak a veszélyét hordozza és kisfokú vezetéses halláscsökkenést okoz. Az arcüreggyulladás és középfülbetegségek egyidejű fennállását, következményes összefüggését számtalan klinikai vizsgálat és megfigyelés igazolja.

Az orrfenéken az orrgarat felé hátracsorgó váladék nem csak a középfül, hanem az orrgarat felé is tovaterjed. A tonsilla pharyngea állományát beszűri, annak tömege megduzzad és további váladékot termel. Ez a gyulladás tovaterjedésének ötödik állomása. A jól működő, aktívan védekező nyirokszerv megpróbálja megakadályozni az infekció tovaterjedését, és amíg csak tud, ellenanyagokat termel. A duzzanat viszont tovább rontja a gyermek nátha kapcsán egyébként is rossz orrlégzését, ezzel is hozzájárulva az orrüregi váladékpangáshoz. A garat felé lecsorgó váladék a torokvizsgálatkor láthatóvá válik. Ebben az állapotban előfordul, hogy rövid ideig tartó magas láz jelentkezik fülfájdalom nélkül, az orrmandula akut gyulladása miatt. Az állományából kifolyó kórokozóval telített váladék apró mikroszkopikus cseppek formájában a légvételekkel beporlasztódik az alsó légutakba. Ekkor alakul ki a hatodik állomása a betegségnek, amikor a hurutos állapot a gégén áthaladva rekedtes, száraz köhögést okoz. A légcsőhurutra jellemző kifejezetten száraz, ugató jellegű, nehezen csillapítható köhögés társul a panaszokhoz.

A hetedik stáció és egyben a banálisnak nevezhető hurutos betegség utolsó állomása a légcsőhurut folytatásaképpen kialakuló hörghurut. A légzésszám fokozódik ugyan, de a köhögés „szelídebbé” válik, ami számomra azt jelenti, hogy ritkább és hurutosabb lesz, de előfordul, hogy heteken át tart. Tapasztalatunk szerint a rendkívül gyakori gyermekbetegség két fontos tünete, a nátha és a köhögés mögött tehát hét önállóan is előforduló, de leginkább együtt jelentkező komplex kórkép áll. A sinobronchitis mint két különböző lokalizációjú, de egységes kórkép már régóta ismeretes. A most leírt rhino,- sino,- oto,- adeno,- tracheo,- bronchitis együttesének kórképe nem ilyen közismert. Az otoszkóp birtokában már a gyermekgyógyászok láthatják a dobhártyát, de a mögötte levő nyomásviszonyok megítélése, a folyadék jelenléte a dobüregben a timpanométer birtokában állapítható meg biztonságosan. Ezért tartom rendkívül fontosnak a betegség kiterjedésének megállapításában, illetve az esetleges beavatkozások eldöntése előtt az arcüregek és a középfülek állapotának vizsgálatát. A klinikai gyakorlatomban és azóta is nagyon sok olyan gyermekkel találkozom, akiknek ezen probléma közepette kivették az orrmanduláját, és az hamarosan visszanőtt, majd a nátha és a köhögés tovább folytatódott. A kiújulás okát abban láttuk, hogy az orrmandula gyulladását megelőző, azt indukáló arcüreggyulladás vélhetően a műtétet megelőzően és utána is fennállt. Valószínűleg ez okozhatta a betegség perzisztálódását és az adenoid recidívát.

Sokat tűnődtem rajta, hogyan lehetne ezt a hét önállóan is előforduló betegségből összeálló szindrómát a szülők számára is érthető, vizuális eszközökkel megmagyarázni. Gyermekkorunk mesevilágának emlékezetes figurája a Hétfejű sárkány jutott eszembe. Amint a meséből emlékszünk rá, a hét sárkányfej mindegyikét le kellett vágni a győzelemhez. Ha csak az egyiket, avagy egyik-másikat sikerült levágni a királyfinak, az visszanőtt. A legrátermettebb, a legkisebbik királyfi volt, aki mind a hét fejét levágta a sárkánynak és az elpusztult.

Az analógia úgy gondolom egyértelmű: a hét betegség közepette kivett orrmandula visszanő, mint a sárkány egy levágott feje a mesében. A probléma csak akkor oldódik meg, ha mind a hét „sárkányfejre” irányul a kezelés.

A mindennapos gyakorlatban beigazolódott, hogy ez az illusztráció mindenki számára érthetővé teszi a betegség lefolyását és az egyes összetevőkre irányított kezelés szükségességét, valamint azt, hogy az orrmandulaműtét előtt a sinusok állapotáról feltétlenül tájékozódni kell.

Így született meg a kórkép elnevezése, amit kezdetben csak saját használatra, később egyre szélesebb körben cikkeimben és a szülőknek íródott könyvemben Hétfejű sárkány betegségnek neveztem.

A kórkép eredményes kezelése tapasztalatom szerint a szívótechnika gyakorlati alkalmazása a gyermek fül-orr-gégészetben.

Otthoni orrszívó eszközök

A környezetszennyeződés fokozódása, és a következményes immungyengeség a gyermekkori hurutos betegségek gyakorivá válását okozta. A túlzott antibiotikumhasználat pedig a rezisztens törzsek kialakulásának kedvez. Miriszlai professzor úr és az irányításával működő munkacsoport felismerte, hogy az orrból, a melléküregekből és a középfülből a váladékot a kórokozókkal együtt nem invazív módon, vákuumtechnikával el lehet távolítani.

A fertőzött váladék leszívással való eltávolítására az otthoni és intézeti kezelés eszközeit és lehetőségeit is sikerült megoldani. Az orrváladék otthoni leszívására készült a porszívós orrszívó.

A középfül váladékának leszívására lecsiszolt végű vastag injekciós tűt használtunk, amit később hasonló vastagságú műanyag csővel, levágott tápszondadarabbal végeztünk. A dobüregi szívás gondolata és gyakorlata még Miriszlai professzor úr életében tankönyvi adattá vált (Kollár).

proetz

A Proetz-kezelés sematikus ábrázolása

Egy évtizeddel ezelőtt kezdtük el a klinikán a Proetz-féle (amerikai szerző) vákuumos arcüregöblítését rutinszerűen végezni.

A módszer lényege egy egyszerű fizikai törvényen alapul. A festékszóró elvnek megfelelően az orrüregben áramoltatott fiziológiás só, illetve levegő hatására az arcüregben szívóhatás lép fel, és a váladék kiáramlik az orrüreg felé, ahonnan folyamatos szívással eltávolítjuk. Az aspiráció elkerülésére a leszívás lógó fejtartásban, fekvő helyzetben történik (lásd az ábra).

A Proetz-féle eljárás előnyei:

  1. Hatékony, veszélytelen, fájdalmatlan, olcsó, gyors, altatást nem igényel.
  2. Bármely életkorban elvégezhető.
  3. A korokozó érzékenységétől függetlenül a váladékkal együtt mindenféle kórokozó eltávolítható.