Az “Imperátor” emlékezetére

Miriszlai Ernõ professzor úr helyett a Cseresnyés-emlékérmet egyetlen fia, Zsolt veheti át, amelyet apjának életmûvéért ítélt oda a gyermek fül-orr-gégészeti szakma.
“Imperátor”-nak nem kisebb személyiség nevezte, mint Kerpel Fronius Ödön, a gyermekgyógyászat kiválósága.
Egyéni humorát tükrözi az elnevezés, no meg a lehetõséget, hogy akár imperátor is lehetett volna, de nem tette, csak kért és javasolt a betegeknek és a munkatársaknak egyaránt.
Megállapításai, javaslatai szerencsére saját kezû írásaiban, közleményeiben, könyveiben megmaradtak számunkra, és már csak rajtunk múlik, hogy ebbõl mennyit tudunk hasznosítani.
Prevenciós szemlélete alapos klinikai megfigyelésekre épült, és ebben a tekintetben egyedülálló úttörõ munkát végzett. Szerinte a prevencio nem egyszerû prophylaxist jelent. Az erre vonatkozókat könyvébõl idézem: “Principiis obsta” – mondták elõdeink. Valóban mennyivel egyszerûbb lenne “kezdetben” ellenállni, vagyis megelõzni a bajokat. Ez a kezdet legtöbbször a csecsemõ- és kisgyermekkort jelenti – késõbb már lehet, hogy elkéstünk. Ez áll a környezetszennyezõdés által elõidézett bajokra is, amelynek következménye nem ritkán gyógyíthatatlan betegség.
Könyvében (Gyermek fül-orr-gégészeti útmutató háziorvosoknak) többször hivatkozik a régi francia mondásra, miszerint “a nátha az orrban kezdõdik, és a tüdõben fejezõdik be”.
A csecsemõ- és kisgyermekkori víruseredetû nátha bakteriális superinfectiója számtalan további szövõdmény forrása. A banálisnak induló, de gyakoriságánál fogva mindenkit érintõ problémára
igen nagy figyelmet szentelt.
A két-három héten túl elhúzódó náthát Miriszlai professzor úr röntgenvizsgálat nélkül sinusitisnek tartotta, evidensnek vélte. Alapelve, hogy a sinusitis, a tubahurut, az otitisek, az adenoiditis, a gége-légcsõhurut, a hörghurut, a tüdõ felé tartó infectio egymást törvényszerûen követõ állomásai az orrhigiéne betartásával megelõzhetõk.
A fertõzött váladék alapos leszívása az orrüregbõl, a melléküregekbõl, az orrgaratból, a dobüregbõl az általa elnevezett aktív konzervatív terápia alapját képezte. A szívótechnika bevezetése a gyermek fül-orr-gégészet terápiás lehetõségeit forradalmasította, és egy hatékony “szelíd” non-invasiv munkamódszert teremtett meg. Az aktív konzervatív terápia hatékonyságát bizonyította, hogy a mûtétek száma nem nõtt párhuzamosan a betegforgalommal, hanem inkább csökkenõ tendenciát mutatott.
Kíváncsivá tett, hogy hol olvasta a régi francia mondást, amely a nátha törvényszerû útját illusztrálja az orrból a tüdû felé. Tudtam, hogy jól beszélt németül és angolul, ezért megkérdeztem: – Hol olvasta professzor úr a régi francia mondást? – Akkor lelkemre kötötte, hogy nem árulom el amit mondott: “Ez a francia ÉN vagyok!” – mondta széles mosollyal. “Hiszen tudja, senki sem lehet próféta a saját hazájában.”
Egy karácsony elõtti napon mindenki zárt borítékban saját kezû írásával azonos szövegû intelmet kapott tõle, amely így fejezõdött be: Bízzunk a jövõben és elsõsorban önmagunkban: Miriszlai. Ezt ereklyeként õrzöm. Szelleme, módszere velünk maradt, és naponta általunk is gyógyít és mûködik. Az évekkel halála után neki ítélt Cseresnyés-emlékérem is ezt bizonyítja.