Térkép

Miriszlai-féle nem invazív munkamódszer

A Miriszlai-féle nem invazív munkamódszer, az aktív konzervatív terápia képezi a szakmai alapját a területen folyó munkának. A rendelőben térképen jelöljük be a betegek lakóhelyét. Eddig összesen 84 város, illetve község szerepel a bejegyzésekben. A leggyakoribb panasz a szokásos kezeléssel dacoló, elhúzódó náthával járó, banálisnak tűnő kórkép, amiben az igazi nyugtalanságot a szűnni nem akaró köhögés okozza a szülőknek.

Térkép

A betegség kezdete leginkább a közösségbe kerülés idejével hozható összefüggésbe, és a szokásos ex juvantibus terápia ellenére heteken vagy hónapokon át tart. Sokszor panaszolják a szülők, annak ellenére, hogy minden utasítást pontosan betartottak, két-három antibiotikumkúrát végigcsinált a gyermek, a tünetek legfeljebb csak átmenetileg javultak.

A gyermekgyógyászati, pulmonológiai és fül-orr-gégészeti rendelőbe a legtöbb gyermek ezzel a panaszszal érkezik. Úgy látom, hogy minden egyes szakma csak a saját szakterületének megfelelő részét vizsgálja és kezeli a kórképnek, ezért a panaszok hátterében álló komplex betegségből a kórkép összetevőinek csak bizonyos része derül ki. Ennek tulajdonítható, hogy a banálisan kezdődő betegség hónapokon át tartó, kiterjedt hurutos állapotban folytatódik. A szűnni nem akaró nátha és köhögés hátterében többnyire egy olyan komplex kórkép áll, amelynek eredményes kezelése csak a társszakmák szoros együttműködése révén lehetséges.

Az „Imperátor” emlékezetére

Miriszlai Ernő professzor úr helyett a Cseresnyés-emlékérmet egyetlen fia, Zsolt veheti át, amelyet apjának életmûvéért ítélt oda a gyermek fül-orr-gégészeti szakma.
„Imperátor”-nak nem kisebb személyiség nevezte, mint Kerpel Fronius Ödön, a gyermekgyógyászat kiválósága.
Egyéni humorát tükrözi az elnevezés, no meg a lehetőséget, hogy akár imperátor is lehetett volna, de nem tette, csak kért és javasolt a betegeknek és a munkatársaknak egyaránt.
Megállapításai, javaslatai szerencsére saját kezû írásaiban, közleményeiben, könyveiben megmaradtak számunkra, és már csak rajtunk múlik, hogy ebből mennyit tudunk hasznosítani.
Prevenciós szemlélete alapos klinikai megfigyelésekre épült, és ebben a tekintetben egyedülálló úttörő munkát végzett. Szerinte a prevencio nem egyszerû prophylaxist jelent. Az erre vonatkozókat könyvéből idézem: „Principiis obsta” – mondták elődeink. Valóban mennyivel egyszerûbb lenne „kezdetben” ellenállni, vagyis megelőzni a bajokat. Ez a kezdet legtöbbször a csecsemő- és kisgyermekkort jelenti – később már lehet, hogy elkéstünk. Ez áll a környezetszennyeződés által előidézett bajokra is, amelynek következménye nem ritkán gyógyíthatatlan betegség.
Könyvében (Gyermek fül-orr-gégészeti útmutató háziorvosoknak) többször hivatkozik a régi francia mondásra, miszerint „a nátha az orrban kezdődik, és a tüdőben fejeződik be”.
A csecsemő- és kisgyermekkori víruseredetû nátha bakteriális superinfectiója számtalan további szövődmény forrása. A banálisnak induló, de gyakoriságánál fogva mindenkit érintő problémára
igen nagy figyelmet szentelt.
A két-három héten túl elhúzódó náthát Miriszlai professzor úr röntgenvizsgálat nélkül sinusitisnek tartotta, evidensnek vélte. Alapelve, hogy a sinusitis, a tubahurut, az otitisek, az adenoiditis, a gége-légcsőhurut, a hörghurut, a tüdő felé tartó infectio egymást törvényszerûen követő állomásai az orrhigiéne betartásával megelőzhetők.
A fertőzött váladék alapos leszívása az orrüregből, a melléküregekből, az orrgaratból, a dobüregből az általa elnevezett aktív konzervatív terápia alapját képezte. A szívótechnika bevezetése a gyermek fül-orr-gégészet terápiás lehetőségeit forradalmasította, és egy hatékony „szelíd” non-invasiv munkamódszert teremtett meg. Az aktív konzervatív terápia hatékonyságát bizonyította, hogy a mûtétek száma nem nőtt párhuzamosan a betegforgalommal, hanem inkább csökkenő tendenciát mutatott.
Kíváncsivá tett, hogy hol olvasta a régi francia mondást, amely a nátha törvényszerû útját illusztrálja az orrból a tüdû felé. Tudtam, hogy jól beszélt németül és angolul, ezért megkérdeztem: – Hol olvasta professzor úr a régi francia mondást? – Akkor lelkemre kötötte, hogy nem árulom el amit mondott: „Ez a francia ÉN vagyok!” – mondta széles mosollyal. „Hiszen tudja, senki sem lehet próféta a saját hazájában.”
Egy karácsony előtti napon mindenki zárt borítékban saját kezû írásával azonos szövegû intelmet kapott tőle, amely így fejeződött be: Bízzunk a jövőben és elsősorban önmagunkban: Miriszlai. Ezt ereklyeként őrzöm. Szelleme, módszere velünk maradt, és naponta általunk is gyógyít és mûködik. Az évekkel halála után neki ítélt Cseresnyés-emlékérem is ezt bizonyítja.